Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: informacje
Plan przerw urlopowych miejskich przedszkoli na 2023

Od 3 lipca do 31 lipca 2023 r. (zamknięte)Miejskie Przedszkola:nr 1 ul. Św. Kingi 1 (Zespół Edukacyjny nr 11)nr 3 Aleja Niepodległości 29nr 7 ul. Stanisława Moniuszki 33nr 9 ul. Partyzantów 22 (Zespół Edukacyjny nr 2)nr 11 ul. Ludwika Zamenhofa 30nr 20 ul. Studzianki 8nr 22 ul. Porzeczkowa 34nr 34 ul. Bohaterów Westerplatte 11anr 42 […]

Majątek

Budynek rok budowy: 1986 kubatura: 4.809 m3 wartość: 588.834,10 zł wartość po amortyzacji: 368.020,70zł Grunty obręb: działka oznaczona numerem 356 położona w obrębie nr 19 przy ul. Lisiej 51 A w Zielonej Górze

Rejestry i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA księga inwentarzowa środków trwałych księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych księga druków ścisłego zarachowania ewidencja finansowo-księgowa ewidencja czasu pracy ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń ewidencja wyjść prywatnych i służbowych ewidencja i rozliczanie zasiłków ewidencja podatkowa ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS ewidencja kontrahentów ewidencja korespondencji ewidencja materiałowa i magazynowa ewidencja […]

Dyrektor

Jadwiga Korecka – Dyrektor Kompetencje dyrektora: Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor: współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami kieruje przedszkolem, jest […]