Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: informacje
Majątek

Budynek rok budowy: 1986 kubatura: 4.809 m3 wartość: 588.834,10 zł wartość po amortyzacji: 368.020,70zł Grunty obręb: działka oznaczona numerem 356 położona w obrębie nr 19 przy ul. Lisiej 51 A w Zielonej Górze

Rejestry i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA księga inwentarzowa środków trwałych księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych księga druków ścisłego zarachowania ewidencja finansowo-księgowa ewidencja czasu pracy ewidencja wynagrodzeń pracowników – karty wynagrodzeń ewidencja wyjść prywatnych i służbowych ewidencja i rozliczanie zasiłków ewidencja podatkowa ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS ewidencja kontrahentów ewidencja korespondencji ewidencja materiałowa i magazynowa ewidencja […]

Dyrektor

Jadwiga Korecka – Dyrektor Kompetencje dyrektora: Planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności, dyrektor: współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania oraz realizuje jego zalecenia i wnioski na zasadach określonych w ustawie współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami kieruje przedszkolem, jest […]